Operace statistiky

Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích. Text o operacích.

Operace Počet Pozn.
Cystektomie (1x subtotální) 5 různé druhy derivací
Radikální prostatektomie 20 transfuze do 48 hodin
Nefrektomie 15 z toho 3 laparoskopicky
Resekce ledviny pro nádor 2
Prostatektomie transvezikální 6
Transuretrální prostatektomie 26
Transuretrální resekce měchýře 28
Optická uretrotomie 13
Vnitřní uretrotomie dle Otise 73
Otevřená resekční pyeloplastika 2
Otevřená pyelolitotomie 2
Cirkumcize 43
Ostatní 58 Lymfadenektomie, operace kýly, varikokéla, hydrokéla, kondylomata aj.
Celkem 293
Laparoskopické operace 14 LapNE,LapPLT, LapAE, LapPLP
Počty a spektrum operací 2009 – 6/2018
Cystektomie s derivací/ augmentace 17
Radikální prostatektomie 68
Nefrektomie/NUE/resekce ledvin 27
Otevřená prostatektomie 23
Endoskopické operace měchýře, prostaty, uretry 189
Laparoskopické operace 20
Perkutánní operace 9
Okluze píštělí (veziko-vaginálních, rektálních) 6
Pyelolitotomie/ureterolitotomie/reimplantace 12
Lymfadenektomie (retroperitoneum, pánev) 3
Ostatní menší operace (max. 120 min.) 372
uretrostomie, hydrokély, fimozy etc.
Celkem 746