ACUSON NX3™

Od dubna 2018 se provádějí ultrasonografická vyšetření na nejmodernějším ultrazvukovém přístroji ACUSON NX3. MUDr. Šafařík absolvoval specializované odborné školení na vyšetření nitrobřišních orgánů, retroperitonea a malé pánve.